Bejelentésbakonyibetyar
BALI JÓZSEF írásai

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

BALI JÓZSEF : Szûkebb pátriám, regionális hazám: a BAKONY!

A friss készítésű honlap bevezetéseként fontosnak tartom elmondani, hogy a 70.dik születésnapomra készülő kötet kettőnk munkája; Dr.Tóth Sándor ny. múzeumigazgató, elsősorban fotóival és kiváló terepmunkájával segítette e kötet elkészítését.

Várható címe: Bakonyi barangolások

Biológus tanár, köz-és szakíró (Pápa, Tókertváros, Hatodik u. 11. sz.1944. október 17.) Szülei: néhai Bali József női- és férfifodrász, Kovács Magdolna htb. Nős, B.Dancsó Irén rajz-földrajz szakos tanár. Gyermekei: Mónika (Pápa, 1971, február 3.), Anita, (Veszprém, 1975.október 9.) Tanulmányok: 1959 Kertvárosi Áll. Ált. Isk. Pápa, 1963 Türr István Gimnázium Pápa, 1968 Szegedi Tanárképző Főiskola biológia - mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szak.,1987 JPTE Pécs, biológia intenzív.
Életpálya vázlata:1968-1969 Berzencei Ált. Isk.(Somogy megye) tanár., 1969-1973 Ugodi Körzeti Ált. Isk. tanár.,1973-1975 Veszprém Megyei Művelödésügyi Osztály tanulmányi felügyelő., 1975-1989 Szilágyi Erzsébet Ált. Isk. Veszprém tanár., 1989 szeptember 1. és 1998. november 17. között a megyei napilap (Napló) munkatársa., 1999-től szellemi szabadfoglalkozású, jelenleg mindketten nyugdíjasok. Négy unokájuk van: Lili és Luca, Kata és Vince. 
Közéleti tevékenység:1972 -1990 TIT biológia szakosztály -tag., 1972-1992 „A Bakony természeti képe" c. kutatóprogram munkatársa., 1973,1975 Pedagógiai Nyári Egyetem Szeged.,1980 Országos Búvár-klubmozgalom (természetvédelem) alapító tag., 1981 Magyar Madártani Egyesület -tag., 1981-1989 Országos Biológus Napok résztvevője., 1983 Környezet- és Természetvédelmi Nyári Egyetem, Sopron., 1988-tól Fekete István Irodalmi Társaság - tag., 1983-1988 Ifjú Zoológus Szaktáborok szervezője., 1993 Pedagógusok Szabadegyeteme - előadó., 1990-tól 2000-ig MÚOSZ tag., 1995-tól a biológiatanítás-környezeti nevelés országos szakértője.
Megjelent munkái: Bakonyi esztendők, Veszprém, MPI , 1989., Mestervizsga - Mesterpistából (Vetélkedő ifjú természetbúvároknak) Calibra, Bp. 1993., Pro Natura 1991-1994 Válogatás a Napló című közép-dunántúli napilap környezet- és természetvédelmi mellékletéből (társszerző ill. szerkesztő) Veszprém 1994., Megkondult a kápolnaharang, Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. Egy veszprémi kincses táj Csatár-hegy, Viza Nyomda, Veszprém, 2003. Hegyen, völgyön, vadvízen, Godzsa Nyomda Veszprém, 2004. Fekete Krisztus (novellák), Jókai Füzetek, Pápa, 2008. 55.sz. Egy biológus tanár "állatkertje", OOK-Press Kft. Nyomda Veszprém, 2009. 358.o.

Kutatómunka: 1972 áprilisában dr.Tóth Sándor zirci múzeumigazgató hívta a "Bakony természeti képe" kutatóprogram munkatársai közé. Kezdetben a Coleoptera-fauna (bogarak), majd a Cerambycidae-fauna (cincérek) vizsgálatával foglalkozott. A Herpetofauna (kétéltűek és hüllők) vizsgálatával párhuzamosan a hegyvidék madárvilágának a megfigyelésébe is bekapcsolódott. Néhány botanikai (növénytani) érték bakonyi élőhelyének változásait ugyancsak figyelemmel kísérte. Az évenként kiadott Bakonykutató-programfüzetek mindig közlik, mivel gyarapította a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményét.
Kisebb tanulmányok: Ugod és környékének jellegzetes rovarvilága az élővilág-szakköri gyűjtések alapján, Megyei Pedagógiai Híradó (MPH), Veszprém, 1974/1.sz. 35-43.o., A fali gyík (Lacerta muralis LAUR.) Veszprém városi előfordulása, A Bakonyi Term. Múz. Közleményei, Zirc, 1982. p.185-193., Adatok Veszprém város madárfaunájához= Bakonyi Term. Múz. Közleményei, Zirc, 1986. p. 161-180: DADA és környéke, Veszprém 2000.: 1971-2000 között több száz cikke jelent meg különböző szaklapokban, folyóiratokban, gyakran saját fényképfelvételeivel ill. B. Dancsó Irén illusztrációival.
Írások a szerzőről: Pedagógiai írások (szemelvénygyujtemény 1945-1975) Pedagógiai Kiskönyvtár 10. kötet MPI. Veszprém, szerk. Tolnai Valéria., Bibliográfia Veszprém megye pedagógusainak irodalmi munkásságáról 1945-1974 Pedagógiai Kiskönyvtár 12. kötet szerk. Tolnai Valéria., Balogh Ödön: Sokoldalú pedagógiai munka - Minden nap tegyünk valamivel többet a kötelezőnél = Napló, 1986. jan. 13.5.o(fotó)., M.Pálfi Lívia: Természetbarátok élén - Unokáink útravalója= Búvár, 1987. 3.szám. 36-37.o.( fotó)., Veszprém Megyei Pedagógiai Bibliográfiák 4. száma Bali József, Veszprém, 1987. (fotóval) szerk. Dr. Tölgyesi József., Kálmán Gyula: Tanít, szervez, kutat, publikál. Bemutatjuk Bali József biológiatanárt= Köznevelés, 1989. márc. 31. 10.o. (fotóval).Üzenőfal


Név:

Üzenet:
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!